Over ons

Missie

- Het in kaart brengen en onderzoeken van het kunstenaarsnetwerk / culturele klimaat rondom Meerssen tijdens de periode 1880 – 1925. De invloed van industrie, religie, onderwijs, lokale bevolking, natuur en architectuur wordt hierin meegenomen.
- De verkregen informatie middels publicaties, website, film en toeristische routes publiekelijk maken.
- Opbrengsten generen om meer verbreding / diepgang van kennis en bekendheid mogelijk te maken.

Bestuur

- Voorzitter: /
- Secretaris: Mariëtte Paris-Vankan
- Penningmeester: Martijn Vrancken