De Meerssense School

Inleiding

De ‘Meerssense School’ was een collectief van jonge schilders die tijdens de Eerste Wereldoorlog actief waren in en rond Meerssen. Wie de term ‘Meerssense School’ gemunt heeft is niet bekend, maar wel is er al vaker op gewezen dat hij meer suggereert dan er waar gemaakt kan worden. Tot de groep worden de volgende kunstenaars gerekend:

  • Jan van Puijenbroek (1887-1972)
  • Charles Eyck (1897-1983)
  • Jos Tielens (1886-1957)
  • Alphons Volders (1894-1974)
  • Herman Koch (1902-1958)
  • Harry Koolen (1904-1985)
  • Willem van Konijnenburg (1868-1943)
  • Mathieu Delnooz (1894-?)

Jan_van_Puijenbroeck

Jan van Puijenbroeck, zelfportret

De uit Antwerpen afkomstige Jan van Puijenbroeck bekleedde binnen de groep de rol van leermeester. Zijn atelier was gevestigd in de Oliemolen van Rothem. Waarschijnlijk gaf hij er ook les. In ieder geval fungeerde de watermolen als uitvalsbasis voor de schilders. Later kwamen ze ook bij elkaar in het huis van Jos Tielens om er samen te schilderen.

Wie de term ‘Meerssense School’ gemunt heeft, is niet bekend. Er is al vaker op gewezen dat hij meer suggereert dan er waar gemaakt kan worden. Wat de groep bond was dat zij ten tijde van de Eerste Wereldoorlog les kregen van Jan van Puijenbroeck, die hen in contact bracht met een andere manier van kijken, van schilderen, van kleurgebruik en van verftoets geënt op het impressionisme en luminisme.

Om van scholing tot een School te geraken, had er eigenlijk meer sprake moeten zijn van een gemeenschappelijke zienswijze en/of sterke verwantschap in de uitvoering van hun werken. Of dat inderdaad het geval is geweest is momenteel nog onderwerp van onderzoek. Voor het moment gebruiken we de term ‘Meerssense School’ toch alvast, aangezien het een naam is die de oren doet spitsen.

Kies een schilder om zijn verhaal te lezen:

Jan van Puijenbroek

Charles Eyck

Jos Tielens

Alphons Volders

Harry Koolen

Willem van Konijnenburg