Colofon, copyright & privacyverklaring

Colofon

Projectleiding & redactie: KF inHeritage 

www.kfinheritage.nl

logo_KFinHeritage

Design & webtechniek: Maxime Meijers

maximemeijers.nl

Copyrights

De copyrights van al het materiaal dat op u op deze website kunt vinden ligt - tenzij expliciet anders vermeld - bij de Stichting De Meerssense School. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor toestemming wordt gevraagd aan en verleend door de Stichting De Meerssense School.

De makers van deze website hebben getracht om alle eigenaren van de gebruikte beelden op te sporen en hem om toestemming voor het gebruik te vragen. Vaak is dat gelukt, maar niet altijd. Als u van mening bent er een beeld van u op onrechtmatige wijze wordt gebruikt, neemt u dan aub contact met ons op.

Privacyverklaring